Obklad v restauraci a relaxační zóně - Rakousko

Vysoko v Alpách byl v restauraci a relaxační zóně hotelu Der Königsletner použit náš lehčený kamenný obklad. Architekt byl velmi pečlivý a důkladný při výběru – nejdůležitější bylo zkombinovat dokonalé splynutí s okolními horami a zároveň vyzdvihnout interiér!

V interiéru byl použit lehčený kamenný obklad WILD STONE – Castelo, Vigo/213.

Další inspirace