Hradní zeď je kamenný obkladový aglomerát. Kameny mají obdélníkové tvary různých velikostí. Možnost všestranné aplikace exteriér a interiér.
Tento typ obkladu doporučujeme spárovat. Dokonale věrohodný design kamenných balvanů.