Říční kámen je kamenný obkladový aglomerát ve tvaru potočních a říčních oblých kamenů s možností všestranné aplikace exteriér a interiér. Nepravidelné tvary. Tento typ obkladu je nutné spárovat.