Spárovací hmota na dlažby

FSM - spárovací hmota k zalití spár portlandských dlažeb a přírodního kamene.
Spotřeba FSM pri pokládce Portlandských dlažeb: 10kg - vychází z předpokladu, že dlaždice byly vtlačeny do malty NVL do půlky své tlouštky (cca 10-15 mm). Šířka spáry 8-15 mm.